فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۵۱ ۲۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
رنگ‌آمیزی بیش از ۴ کیلومتر از مسیر دوچرخه بلوار مصلی

رنگ‌آمیزی بیش از ۴ کیلومتر از مسیر دوچرخه بلوار مصلی

در این عملیات ۴۶۰۰ مترمربع از مسیر دوچرخه سواری بلوار مصلی با اعتبار ۲ میلیارد ریال خط کشی، مرمت و رنگ آمیزی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، سیدعلی حسین‌پور خبر داد: عملیات رنگ آمیزی مسیر دوچرخه در بلوار مصلی به منظور افزایش سطح ایمنی مسیرهای دوچرخه سواری، ایجاده جلوه های بصری برای تشویق شهروندان به استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه ورزشی سالم و همچنین گسترش فرهنگ دوچرخه‌سواری صورت گرفت.

سرپرست شهرداری منطقه شش با بیان اینکه توجه به حمل و نقل عمومی و انسان محور و ترغیب شهروندان جهت استفاده از حمل و نقل پاک از اهداف این طرح است، ادامه داد: در این عملیات ۴۶۰۰ مترمربع از مسیر دوچرخه سواری بلوار مصلی با اعتبار ۲ میلیارد ریال خط کشی، مرمت و رنگ آمیزی شد.

منبع: