پنجشنبه, ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ ۱۱:۱۲ ۱۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
رنگ آمیزی ۴۴۰۰ متر مسیر دوچرخه در منطقه ۶

رنگ آمیزی ۴۴۰۰ متر مسیر دوچرخه در منطقه ۶

طی یک ماه گذشته مسیرهای دوچرخه سواری در سطح منطقه شش به متراژ ۴ هزار و ۴۰۰متر جهت استفاده شهروندان رنگ آمیزی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش سیدعلی حسین‌پوراظهار کرد: ایجاد زیرساخت های مناسب در فضاهای ورزشی و تجهیز این مکان ها با هدف برخورداری از سلامت اجتماعی از مهمترین اهداف شهرداری هاست.

وی افزود: به همبن منظور عملیات رنگ آمیزی مسیر دوچرخه با هدف افزایش ضریب ایمنی دوچرخه سواران و ارتقا امکانات رفاهی و ورزشی در سطح منطقه صورت گرفته است.

شهردار منطقه شش ادامه داد: در همین راستا طی یک ماه گذشته مسیرهای دوچرخه سواری در سطح منطقه شش به متراژ ۴ هزار و ۴۰۰متر جهت استفاده شهروندان رنگ آمیزی شد.

منبع: