چهارشنبه, ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ۱۲:۰۵ ۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
گل آرایی بهاری میدان ۱۷ شهریور

گل آرایی بهاری میدان ۱۷ شهریور

به روایت تصویر

تصاویری از گل آرایی بهاری میدان ۱۷ شهریور در منطقه شش

منبع: