شنبه, ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ ۱۲:۱۴ ۳۹
طبقه بندی: اطلاعیه ها
چچ
2K7Yp9mF2YjYtNmKINu127Ag2K/Ysdi12K/ZiiDYsdmI2LTZhtin2YrZiiDZh9in2Yog2KjZiNiz2KrYp9mGINmH2Kc=

خاموشی ۵۰ درصدی روشنایی های بوستان ها

اطلاعیه

به گزارش روابط عمومی منطقه شش، با توجه به شرایط موجود و افزایش مصرف برق خانگی در مشهد، ️بنا بر مصوبه وزارت نیرو شهرداریها موظف به خاموشی ۵۰ درصدی روشنایی های بوستان های سطح شهر هستند.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7720414797465
Qt: 1.6418809890747