سه شنبه, ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۳۷ ۱۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KzZhdi5INii2YjYsdmKINio2YrYtCDYp9iyINu527bbsCDYqtmGINiu2KfZgyDZiCDZhtiu2KfZhNmHINin2LIg2LTZh9ix2YMg2LTZh9mK2K8g2KjZh9i02KrZig==

جمع آوری بیش از ۹۶۰ تن خاک و نخاله از شهرک شهید بهشتی

به روایت تصویر

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، در راستای بهسازی و ارتقاء سطح بهداشت و رفاه و آسایش شهروندان، بیش از ۹۶۰ تن خاک و نخاله از محل دپو نخاله و مصالح مازاد شهرک شهید بهشتی جمع آوری شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: