چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۳ ۲۴
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2b7ZhNmF2Kgg2Ygg2KzZhdi5INii2YjYsdmKINqG2YfYp9ixINmF2YjYsdivINin2YbYqNin2LEg2LbYp9mK2LnYp9iqINi62YrYsdmF2KzYp9iyINiv2LEg2YXZhti32YLZhyDYtNi0

شهردار منطقه شش خبر داد؛

پلمب و جمع آوری چهار مورد انبار ضایعات غیرمجاز در منطقه شش

خدمات شهرداری منطقه با نظارت و گشت زنی های منظم موارد موجود را شناسایی و اخطاریه های لازم را برای مالکین ارسال میکند که در صورت عدم توجه مالکین به این اخطارها واحد بند بیست منطقه نسبت به پلمب اقدام می کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش مشهد، سید علی حسین پور خبر داد: در راستای رفاه حال شهروندان، زیبا سازی محیط شهری و جلوگیری از مزاحمت های شغلی، چهار مورد انبار ضایعات غیرمجاز در بلوار شهید مفتح شرقی و پورسینا پلمب و جمع آوری شد.
شهردار منطقه شش با بیان اینکه مشاغل مزاحم و آلاینده علاوه بر ایجاد نازیبایی در منظر شهری موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و انتشار آلودگی می شود، ادامه داد: اداره خدمات شهرداری منطقه با نظارت و گشت زنی های منظم موارد موجود را شناسایی و اخطاریه های لازم را برای مالکین ارسال میکند که در صورت عدم توجه مالکین به این اخطارها واحد بند بیست منطقه نسبت به پلمب اقدام می کند.

منبع:
آدرس کوتاه شده: