چهارشنبه, ۰۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵ ۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYqNix2YbYp9mF2Ycg2q/YsdmI2Ycg2LPYsdmI2K8g2K/YsSDZhdmG2LfZgtmHINi02LQ=

در راستای گرامیداشت هفته بسیج،

اجرای برنامه گروه سرود در منطقه شش

به روایت تصویر

اجرای برنامه گروه سرود در ساختمان ستاد شهرداری منطقه شش

منبع:
آدرس کوتاه شده: