پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۴ ۲۰
طبقه بندی: اطلاعیه ها
چچ
2YXZhNin2YLYp9iqINi52YXZiNmF2Yog2LTZh9ix2K/Yp9ixINmF2YbYt9mC2Ycg2LTYtCDYqNinINi02YfYsdmI2YbYr9in2YY=

ملاقات عمومی شهردار منطقه شش با شهروندان

ملاقات مردمی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش مشهد، در راستای تکریم هر چه بیشتر ارباب رجوع و تسریع در پاسخگویی به شهروندان، افراد می توانند دوشنبه هر هفته از ساعت 10 با مراجعه به ساختمان شهرداری منطقه شش واقع در خیابان 17 شهریور، 17 شهریور شمالی 14/4، با شهردار این منطقه دیدار و گفتگو نمایند.

مراجعه کنندگان گرامی قبل از حضور در منطقه با شماره 31294440 و 31294448 ، تماس حاصل نمایند.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1364658673604
Qt: 0.71211075782776