فهرست طبقات
پنجشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۴۱ ۱۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2LTZitioINio2YbYr9mKINmIINmF2LHZhdiqINis2K/Yp9mI2YQg2K7Zitin2KjYp9mGINmI2LfZhiDYr9mI2LPYqg==

شیب بندی و مرمت جداول خیابان وطن دوست

حرف مردم

شهروند: جداول ابتدای خیابان وطن دوست در پورسینا، فرسوده است و در زمان بارندگی باعث آبگرفتگی می شود.
شهرداری منطقه۶: با توجه به درخواست شهروند محترم، با مشارکت امور راهبری اداره ارتباطات مردمی ۱۳۷ جداول این خیابان مرمت، و شیب بندی آن اصلاح شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1940612792969
Qt: 2.0494182109833