فهرست طبقات
دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۱ ۱۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
KCjZh9mF2LPYp9mK2q/ZiiDYp9mK2YXZhikpINiv2LEg2YXYrNiq2YXYuSDZhdiz2YPZiNmG2Yog2LTZh9mK2K8g2KjZh9i02KrZig==

((همسایگی ایمن)) در مجتمع مسکونی شهید بهشتی

این طرح با مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد و اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه شش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه شش، طرح همسایگی ایمن با هدف ارتقاء سطح آگاهی و عملکردی شهروندان آپارتمان نشین در خصوص ایمنی مجتمع های مسکونی و ترویج فرهنگ همسایه داری در منطقه شش اجرا شد‌.
این طرح با مشارکت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد و اداره اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه شش در مجتمع مسکونی شهید بهشتی برگزار شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.6152025858561
Qt: 2.4224364757538